Een geschiedenis van zevenzitters: van Stationwagon tot SUV


5 dec 2020

Een geschiedenis van zevenzitters: van Stationwagon tot SUV

In deze periode, die in het teken van wederopbouw stond, is er te zien dat er voor gezinnen van zeven personen ook een auto op de markt wordt gebracht.

Het prille begin van de zevenzitter is terug te herleiden tot de Peugeot 403 Familiale, waar maar liefst zeven tot acht personen in konden plaatsnemen. Een blik op het interieur verraadt echter dat we deze zitplaatsen vandaag de dag niet als volwaardig zouden bestempelen. Immers, gordels waren in deze tijd nog niet altijd even gebruikelijk. Pas in 1971 werden gordels pas verplicht gesteld, al was dit slechts voor de zitplaatsen voorin. Opvallend genoeg werden de eerste zevenzitters in Europa steevast in het Stationwagon segment geproduceerd. Opmerkelijk, want in een Stationwagon bleef natuurlijk weinig ruimte over na 7 zitplaatsen in een dergelijk type.


Dat de zevenzitter juist in de jaren 50 en 60 voor het eerst met succes werd geproduceerd, is niet verrassend. De relatieve luxe in Europa in deze periode maakte dat er ook een cultuuromslag plaatsvond op het gebied van mobiliteit. Generaliserend kan worden gesteld dat de auto voor de oorlog vooral werd gebruikt voor arbeid gerelateerde zaken, zoals forensenverkeer of het vervoeren van producten. Het idee dat de auto ook kon worden gebruikt voor recreatieve doeleinden zal vaak afgedaan zijn als ‘overdreven luxe’. Het gegeven dat mensen doorgaans nog erg gebonden waren aan hun stad of regio en familiebezoeken werden afgelegd binnen een straal van 20 kilometer, zal eraan bijgedragen hebben dat een zevenzitter niet als gat in de markt werd beschouwd.

De naoorlogse verbetering van het wegennet en de financiële mogelijkheden voor gezinnen om bijvoorbeeld samen op vakantie of een dagje uit te gaan, zullen de vraag naar 7-persoonsauto’s hebben doen toenemen in naoorlogs Europa. Het besef dat er een markt is voor 7-persoonsauto’s werd voor het eerst echt omgezet in een concreet productieplan door Peugeot. De Franse autofabrikant kwamen met diverse auto’s met het label Familiale. Van 1962 tot 1971 was er de Peugeot 504 Familiale, die in de jaren 70 werd opgevolgd door de 505 Familiale. Naar aanleiding van diens succes kwam ook Citroën met een zevenzitter op de markt: de CX Break.


In de jaren 80 werd de overgang zichtbaar van Stationwagons binnen Europa MPV’s van buiten Europa, zoals de Mitsubishi Space Wagon, de welbekende Chrysler Voyager en de Pontiac Transport. De meerderheid van deze modellen was overgewaaid van de Verenigde Staten, waar zevenzitters eigenlijk voornamelijk in het MPV-segment werden geproduceerd. In 1991 introduceerde Land Rover met de Defender 110 de eerste SUV zevenzitter in Europa.


Door de invloeden van buitenaf werden zevenzitter Stationwagons steeds zeldzamer ten faveure van de MPV en SUV. De toekomst zal leren of deze ontwikkeling door zal zetten.


Lees verder over: