Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website 7zitter.nl. De website 7zitter.nl is eigendom van Garage G. Geurtsen B.V. (hierna te noemen 7zitter.nl).

Onderdeel van de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderdelen:
– Disclaimer
– Privacy 

Gebruik van Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden bewaard op uw computer. Heel veel websites maken gebruik van Cookies. Cookies worden gebruikt om een terugkerende bezoeker te herkennen. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website en haar diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u hier vinden.

Gebruik van content
Alle content die door jou via één van de websites aan wordt aangeboden, mag door 7zitter op iedere wijze worden gebruikt, gereproduceerd, bewerkt, vermenigvuldigd, gedistribueerd, verkocht en op alle mogelijke manieren openbaargemaakt, zonder hiervoor eerst toestemming van jou te verkrijgen. Je gaat er tevens mee akkoord dat 7zitter voor het hiervoor genoemde gebruik geen vergoeding aan jou verschuldigd is. Jij mag via de websites alleen content voor publicatie aanbieden wanneer die content jouw eigendom is. Publiceer je toch content waarvan je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan 7zitter hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Eisen aan gebruikers
– Je mag de websites alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
– Om een profiel aan te maken moet je minimaal 13 jaar zijn. Een minderjarige dient toestemming te verkrijgen van ouders of voogd.
– Je mag maximaal één profiel aanmaken. Profielen met racistische of politiek getinte teksten of foto’s zijn verboden.
– Het is verboden om naar websites te linken die in strijd zijn met relevante wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
– Het is verboden om via reacties op artikelen, je profiel of gebruikerservaringen te spammen, reclame te maken of andere commerciële activiteiten.

Rechten redactie
7zitter heeft het recht om reacties, profielen of gebruikerservaringen te verwijderen indien de redactie van 7zitter daar aanleiding toe ziet zonder hierover af te stemmen met de gebruiker die de reactie heeft ingevoerd. Hierover is geen communicatie mogelijk. Indien de redactie aanleiding ziet een reactie, profiel of gebruikerservaring te wijzigen zal hierover contact gezocht worden met de gebruiker.

Vrijwaring hergebruik foto’s en afbeeldingen
Foto’s en afbeeldingen gebruikt op deze site kunnen van derden zijn en worden overgenomen tenzij er een uitdrukkelijk verzoek wordt gedaan geen gebruik te maken van dit materiaal.

Wijzigingen in Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. 7zitter.nl is niet verplicht haar gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Wijzigingen worden doorgevoerd op deze pagina.

Alle rechten voorbehouden.

Relevante andere pagina’s
– Contact
– Garage G. Geurtsen B.V.