Privacy

Omdat wij grote waarde hechten aan integriteit gaat 7zitter.nl met de grootste zorgvuldigheid om met de gegevens die u aan 7zitter.nl toevertrouwd. Om inzichtelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan wordt dit onderstaand beschreven. Bij het gebruik van de door u verstrekte gegevens houdt 7zitter zich aan de wet en de relevante zelfregulering.

7zitter.nl gebruikt uw gegevens:

  • voor het leveren van haar diensten zoals het melden van ontwikkelingen, wijzigingen in de dienstverlening, nieuwsbrieven verband houdende met haar diensten en dergelijke;
  • voor het aan u sturen van reclame of andere informatie van haarzelf en van andere; op basis van uw persoonlijke voorkeuren;
  • om deze te analyseren om statistieken op haar website te publiceren (op hoog abstractie niveau);
  • voor het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

7zitter.nl bezit en gebruikt de door u verstrekte gegevens en gegevens over uw surfgedrag op haar websites (die zij door middel van cookies of anderszins verzamelt). U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan 7zitter.nl geen cookies ontvangt in dat geval kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

7zitter.nl kan uw e-mailadres aan de volgende derden verstrekken:

  • tot bedrijven die onderdeel zijn van de groep waar ook 7zitter.nl onderdeel van is;
  • bedrijven die het bestand of delen daarvan bewerken of laten bewerken. Bijvoorbeeld door dit te analyseren of om een verzendingen bestaande uit reclame of andere informatie te verzorgen;

Als u geen reclame via e-mail meer wenst te ontvangen kunt u zich met de hyperlink onderin het e-mail (met de nieuwsbrief of de reclameboodschappen) bericht afmelden.

Dit privacy statement kan worden aangepast. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Als u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u een e-mail sturen naar¬†[email protected]